Опрема за производство

1

Дупчење

2

PTH

3

AT Печатење со маска за ладење

4

НА позлата

8

Притиснете

9

Внатрешно офорт

10

Внатрешен АОИ

11

Рутирање

12

Хемиска лабораторија

13

Програмер

14

Тестер за контрола на импеданса

15

Просторија без прашина за отпорно заварување

16

V- CUT

17

Готов производ машина за перење

5

НА E-TEST & Flying Probe Tester

6

Надворешен AOI

7

Изложеност