Поправка и одржување

Со цел да им обезбеди на клиентите висококвалитетни услуги, PHILIFAST им обезбедува на клиентите бесплатни услуги за одржување на производите за време на гарантниот период.Откако ќе потврдиме дека проблемот со производот е предизвикан од нашата компанија, клиентот може да ја врати ПХБ на нашата компанија за бесплатно одржување.Со цел да се минимизира загубата на клиенти.

5.1